کمپین Crowd Funding

  فیلتر کنید
   از 3 آگوست تا 25 آگوست 2023، ما اولین کمپین با بودجه جمعی را برای Mando's Pistol & Bo Katan's Helmet اجرا می کنیم . اگر به آستانه تعیین شده برای هر محصول برسیم، آن طرح برای پیوستن به مدل‌های Bricker Builds ما وارد تولید می‌شود! اگر آستانه تا پایان کمپین برآورده نشود، تمام خریدهای مرتبط بازپرداخت می‌شوند و مدل در آینده نسخه فیزیکی آجر و دستورالعمل‌ها نخواهد داشت.


   لطفاً توجه داشته باشید:در صورت تولید، این کیت ها تا 26 آگوست 2023 تولید خود را آغاز نخواهند کرد. پس از شروع، فرآیند تولید ما ممکن است 7 هفته طول بکشد تا یک محصول فیزیکی برای حمل و نقل تولید شود. پس از ثبت، سفارش‌های این کمپین سرمایه‌گذاری جمعی را نمی‌توان لغو کرد، مگر اینکه آستانه رعایت نشود.
   0 محصولات

   به تازگی بازدید شده